top of page

Bijscholingen 

We vinden het in onze praktijk erg belangrijk om op de hoogte te zijn van nieuwe ontwikkelingen en behandelmethoden zodat we aan elke patiënt een kwaliteitsvolle en efficiënte therapie kunnen bieden. 

De logopedisten in onze praktijk volgen daarom op regelmatige basis opleidingen en bijscholingen
en zijn aanwezig op congressen. 

Katleen Van Roosbroeck

reeds gevolgd:

Taalontwikkeling en taalontwikkelingsstoornissen: recente inzichten - KU Leuven

Trainingscursus Typ10 - C&Explore

Deelname aan 36ste Congres van de Vlaamse Vereniging van Logopedisten (Flanders Expo Gent)

Gebruik van apps in de logopedische therapie - Sandrine Decoster

Super Mega Knap! Nascholing over meervoudige intelligentie en het ontplooien van de talenten van alle kinderen - vzw Super Mega Knap 

Zeer onverstaanbare kinderen snel en efficiënt beter verstaanbaar maken a.d.h.v. de fonologische methode Hodson and Paden

     en andere - SIG Gijzegem

Tweedaagse opleiding Oromyofunctionele therapie (OMFT)

Socrautische gespreksmethode - Autisme Centraal

Opleiding Dyslexiespecialist- Stichting Pravoo

Nieuwe autoriteit en geweldloos verzet - OVSG

Autisme: motiveren en belonen - Autisme Centraal

Taalmaatjes: ouderbegeleiding bij kleuters met spraak- en taalproblemen - SIG Gijzegem 

Sensorische prikkelverwerking: opstellen van een sensorisch profiel - SIG Gijzegem

Klasmanagement en omgaan met agressie - Kees van Overveld 

Brainblocks 

Autismevriendelijke coach - Autismecentraal 
 

volgt de komende maanden: 

Laurien Hamels 

reeds gevolgd: 

Stemsymposium: de stem in volle groei - KU Leuven 

Taalontwikkeling en taalontwikkelingsstoornissen: recente inzichten - KU Leuven

Certificaat Vlaamse Gebarentaal 1ste jaar -  Fevlado-Diversus vzw

Deelname aan 36ste Congres van de Vlaamse Vereniging van Logopedisten (Flanders Expo Gent)

Gebruik van apps in de logopedische therapie - Sandrine Decoster

Super Mega Knap! Nascholing over meervoudige intelligentie en het ontplooien van de talenten van alle kinderen - vzw Super Mega Knap 

Taaldiagnostiek bij meertalige kinderen: een haalbare kaart? - SIG Gijzegem 

Zeer onverstaanbare kinderen snel en efficiënt beter verstaanbaar maken a.d.h.v. de fonologische methode Hodson and Paden en andere - SIG Gijzegem

Diagnose en behandeling van velopharyngeale insufficiëntie, en psychologische begeleiding bij schisis - Schisisteam UZ Leuven

Betekenisvolle taken in de lessen Nederlandse taal - OVSG

Breed evalueren - OVSG 

Taalmaatjes: ouderbegeleiding bij kleuters met spraak- en taalproblemen - SIG Gijzegem 

IJsbergrekenen: wiskunde voor het GO! - Van In 

TALENT: samen taal maken - Van In 

Voorleessoftware SprintPlus 
Zorgcontinuüm en redelijke aanpassingen - ONW Centrum

Coachende vaardigheden - ONW Centrum 

Basis Creatief Dagboek - Sarah Timmermans 

Handelingsplanmatig werken - ONW Centrum 

De draad tussen ouder en kind - Gerrit Vignero 
SOM-leerlabo: naar meer welbevinden op school voor leerkrachten én leerlingen - Inez Vandenbussche 
Me, myself & I: inzichten uit creatieve therapie en werken aan zelfzorg - Sarah Timmermans

Voorleessoftware Aline en Kurzweil - Sensotec 
Aan de slag met gedrag! - CLZ Leuven

Klasmanagement en omgaan met agressie - Kees van Overveld

Morfosyntaxis: een creatieve verkenning in communicatief gerichte taaltherapie bij kinderen (taalleeftijd van 1;06 - 7 jaar) - SIG Gijzegem 

Mind, Set, Grow! - ONW Centrum & UCLL 

Leespraat basiscursus - Heidi Van Ginkel, SIG vzw 
Nieuwe autoriteit - ONW Centrum 

Klasdynamiek - ONW Centrum 

De vijf sleutels van effectief begrijpend lezen - Saartje Gobyn, Centrum voor Taal en Onderwijs

Rekenzwakke kinderen leren omgaan met de rekenwereld tot 20 (Hilde Heuninck) - SIG vzw

Onder- en overprikkeling voorkomen in de klas - SIG vzw 

Online leertraject Fonologie - Academy De TaaltorenHanen Certificeringsworkshop It Takes Two to Talk® - SIG vzw & The Hanen Centre

volgt de komende maanden:

Gebarensysteem voor morfosyntax - SIG vzw 
Methodieken en tools om te coachen - En Route (Sarah De Backer)

Paulien Mestrom

reeds gevolgd: 

Diagnose en behandeling van velopharyngeale insufficiëntie, en psychologische begeleiding bij schisis - Schisisteam UZ Leuven

Basiscursus OMFT - Kwec (Peter Helderop)

Hodson en Paden: Onderzoek en behandeling van onverstaanbare kinderen - SIG vzw

Beginnende en gevorderde leesmoeilijkheiden remediëren op het niveau van de volledige lagere school - SIG vzw

Breuken zetten de rekenwereld op hun kop - SIG vzw 

Beginnende & gevorderde spellingsmoeilijkheden remediëren op niveau van de volledige lagere school - SIG vzw 

Praktische cursus Spelling - Kwec

Praktische cursus Technisch Lezen - Kwec

Ik zie het anders! Omgaan met richtingsmoeilijkheden en spiegelen bij kinderen-  Marc Litière

volgt de komende maanden:

..

Dorianne Vervoort

reeds gevolgd: 

European Symposium on Fluency Disorders: Presymposium Workshop: Assessment and Treatment of Stuttering:
Translating Theory to Practice - ESCF

Wat als... spreken niet vanzelfsprekend is? Communiceren met personen met ASS en een verstandelijke beperking (ComVoor) - SIG VZW

A Change in Thinking for Dysphagia Rehabilitation: The Strength vs. Skill Debate - KU Leuven

Specialisatie Parkinson - Parkinsonzorgwijzer Vlaanderen

Rekenzwakke kinderen leren omgaan met de rekenwereld tot 20 (Hilde Heuninck) - SIG vzw

Rekenzwakke kinderen leren omgaan met de rekenwereld tot 100 (Hilde Heuninck) - SIG vzw

Basiscursus OMFT - Kwec (Peter Helderop)

Hodson en Paden: Onderzoek en behandeling van onverstaanbare kinderen - Sig vzw

volgt de komende maanden:

... 

Lien Dausy

reeds gevolgd: 

Praktische cursus Spelling - Kwec

Praktische cursus Technisch Lezen - Kwec

volgt de komende maanden:

...

bottom of page