top of page

Logopedie
voor kinderen, jongeren en volwassenen

 

 

Zowel kinderen, jongeren en volwassenen kunnen bij ons terecht
voor diagnose en behandeling van logopedische stoornissen. 

Spraakklankstoornissen

Bepaalde spraakklanken of klankcombinaties worden niet of verkeerd uitgesproken

Leerstoornissen

Lees-, schrijf- of rekenstoornissen

Dyslexie, dysorthografie en dyscalculie

Oromyofunctionele stoornissen

Duim- en vingerzuigen, mondademen,
foute slikgewoonten

Neurogene stoornissen

Spraak- en taalproblemen na een niet-aangeboren hersenletsel zoals beroerte, bloeding of tumor

Neurodegeneratieve aandoeningen zoals Parkinson, ALS, MS en andere 

Slikstoornissen

Eet- en drinkproblemen bij baby's en kinderen 

Dysfagie bij volwassenen

Taalstoornissen

Stoornissen van taalvorm, taalinhoud
en taalgebruik

Praktisch

 

Onze logopedische begeleiding gaat door op wekelijkse basis. Dit is meestal 1 keer 60 minuten of 2 keer 30 minuten. 

Een eerste afspraak vindt altijd plaats in de praktijk. Daarna bekijken we samen met u welke locatie het meest geschikt is. 

Schoolbezoeken zijn mogelijk in samenspraak met de school. Wanneer de therapie op school doorgaat, kan een kost voor vervoer en reistijd aangerekend worden. 

In sommige gevallen is ook een huisbezoek mogelijk, bijvoorbeeld voor minder mobiele patiënten. 

Meer info over de werkwijze voor opstart van therapie en de tarieven die wij hanteren, vindt u hieronder. 

Werkwijze

 

Wanneer u bericht heeft gekregen dat wij een plaats vrij hebben voor de opstart van uw logopedische therapie,
volgen wij steeds de volgende stappen. 

1

Vraag een voorschrift voor een logopedisch aanvangsbilan
aan uw huisarts of arts-specialist. 

2

Maak een afspraak voor een logopedisch onderzoek in onze praktijk. 

Wat brengt u mee? 

 • voorschrift 

 • klever ziekenfonds

 • eventuele verslagen 

3

U krijgt van ons een verslag. 
Dit is het aanvangsbilan
Ga met dit verslag naar uw arts.

Vraag een voorschrift voor de logopedisch therapie 
aan uw arts-specialist. 

Soms heeft u nog aanvullende documenten nodig. Uw logopediste brengt u daarvan op de hoogte.

4

We bezorgen het aanvraagformulier, 
de voorschriften, het verslag en eventuele aanvullende documenten 
aan uw ziekenfonds.

5

We starten met de logopedische therapie!

Zodra we de goedkeuring voor de therapie
van uw ziekenfonds ontvangen,
zal u ook uw terugbetaling krijgen
van uw ziekenfonds.

Tarieven

 

Hieronder vindt u onze tarieven voor onze logopedische prestaties. 
In onze groepspraktijk werken zowel geconventioneerde als gedeconventioneerde logopedisten.
Bij patiënten met verhoogde tegemoetkoming blijven we wettelijk verplicht de conventietarieven te behouden. 

Geconventioneerde logopedisten: Paulien Mestrom en Lien Dausy

Tarieven geldig vanaf 01/04/2024. Een overzicht van de gehanteerde tarieven kunt u hier downloaden. 

Gedeconventioneerde logopedisten: Katleen Van Roosbroeck en Laurien Hamels

Tarieven geldig vanaf 01/05/2024. Een overzicht van de gehanteerde tarieven kunt u hier downloaden. 

Maandelijkse facturatie 

​U krijgt een factuur van de therapiesessies per maand. Wij vragen om binnen 8 dagen na ontvangst te betalen. 
Dit kan via overschrijving of contant bij uw therapeut. U ontvangt de getuigschriften voor uw ziekenfonds zodra we de goedkeuring ontvangen voor terugbetaling. 

Afwezigheden 
 1. Verwittig minstens 24u op voorhand indien uw therapiesessie niet kan doorgaan.
  Een vergoeding wordt aangerekend bij laattijdige verwittiging of afwezigheid zonder verwittiging. 

   

 2. Bij regelmatige afwezigheden of laattijdige betalingen kan uw therapeut beslissen om te behandeling te stoppen.
   

 3. Bij therapie op school wordt aan de ouders gevraagd om de therapeut te verwittigen bij afwezigheid. 
  Een vergoeding wordt aangerekend bij laattijdige verwittiging of afwezigheid zonder verwittiging

 

bottom of page