top of page

Leren leren 

Het verwerken van leerstof verloopt niet bij iedereen even vlot. Sommigen hebben het moeilijk om de leerstof te structuren, voor anderen verloopt het opstellen van een planning moeizaam. Niet zo gek allemaal, want ook studeren is een vaardigheid die je moet leren. In onze praktijk leren we je studeren en trainen we jou in het zelfstandig verwerken van leerstof. 

 

Elke leerling is uniek, daarom starten we graag met een gesprek om de specifieke noden te bepalen. 

De studiebegeleiding is steeds individueel. Enkele thema's die zeker aan bod komen:

  • opstellen van een studieplanning 

  • bepalen van de nodige studietijd 

  • creëren van een aangepaste studieomgeving 

  • structureren van de vakinhoud 

Studiebegeleiding 

Soms zit je studiemethode wel goed, maar kan je wat meer uitleg gebruiken over een bepaald vak of zou je graag een deel van de leerstof nog eens willen herhalen. Leerkrachten gaan vrij snel over de leerstof en hebben niet altijd de mogelijkheid tot meer individuele begeleiding.
Daarnaast kan het ook zijn dat sommige vakken je minder goed liggen.


Er zijn verschillende redenen waarom je nood kan hebben aan bijkomende begeleiding.
De begeleider zal samen met jou uitzoeken waar je nood hebt aan extra ondersteuning.

Dit gebeurt door herhaling van de leerstof waarbij extra aandacht wordt geschonken aan inzicht verwerven en het kunnen toepassen van de theorie. 

 

bottom of page