top of page

Nuttige links

 RIZIV

Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, het overkoepelend orgaan voor ziekenfondsen.
 

VVL

Vlaamse Vereniging voor Logopedisten, de beroepsvereniging voor logopedisten in Vlaanderen.

CLB

Website van de Centra voor Leerlingenbegeleiding, met informatie voor leerlingen, ouders,
leerkrachten en hulpverleners.

Dyspraxis

Website van de ouderwerkgroep voor kinderen met DCD (coördinatie-ontwikkelingsstoornis)

Vereniging Afasie vzw

Website van de Vereniging Afasie vzw. Hier vindt u allerhande informatie, getuigenissen en internetlinks
die te maken hebben met afasie.

Leven met afasie

Dit is een website met getuigenissen over afasie, het is een project van de Artevelde Hogeschool Gent. 

Leven met dysartrie

Dit is een website met getuigenissen over dysartrie, het is een project van de Artevelde Hogeschool Gent.

Logopedie Leuven
bottom of page